Peli Grietzer (pelig) wrote,
Peli Grietzer
pelig

שאלה רצינית

האם מישהו פעם ניסה לבחון את היכולת הניתוחית של פסיואנליזה בצורה דומה לזו שבה בחנו גראפולוגים?

למשל, לתת לקבוצת מבחן עשרה ספרים של עשרה סופרים יחד עם הביוגרפיות המלאות של הילדות שלהם, כפי שהופקו משיחה עם פסיכואנליטיקן, ולראות האם יצליחו לזהות נכונה איזו ביוגרפיה גרמה לכתיבת איזה ספר.

ברצינות, זה לא כל כך מופרך. אם מתודה טוענת לסמכות דיסקרפטיבית , הגיוני לבדוק את זה אמפירית בתנאים נייטראליים.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 4 comments